BREXIT ANEB KDO JE VÍC – LID ČI VLÁDNOUCÍ ELITA?

Reakce mocných a jejich poskoků na zvolení Zemana, Trumpa a rovněž na výsledky hlasování o odchodu Velké Británie z EU, zveřejnily dosud dobře skrývaný politický jev. Jeho symptomy lze vyjádřit následovně. V prvé řadě se okamžitě po lidovém rozhodnutí vyrojily až militantní akce odporu těch, co ve volbách prohráli. S nebývalou energií se za druhé zaktivizovala média sloužící poraženým a vlastně celé vládnoucí moci. Za třetí pak žurnalisté, čti lokajští tlachalové,s vervou hodnou mnohem důležitějších problémů, bez skrupulí podporovali odpor proti vítězům formou doslovného honu na čarodějnice. Za čtvrté pak političtí komentátoři nepokrytě začali kritizovat politickou moc za to, že vůbec dopustila, aby prezidenta volili všichni občané, či o odchodu z EU rozhodoval „lid“. Celý proces pak za páté korunovali rádoby politologové, kteří dokonce začali formulovat jakési teorie o zastupitelské demokracii, v nichž je nepřípustné dát důležitá rozhodování do rukou lidu. Všechno mne to nechávalo chladným, protože v těch konkrétních projevech lokajů moci jsem neviděl nic kvalitativně nového. Zarazilo mne teprve nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu Velké Británie, kterým bylo doslova anulováno lidové hlasování o odchodu země ze svazku EU. Soud totiž rozhodl, že o „Breixtu“ musí hlasovat parlament. Ptám se tedy jasně, je ještě v zastupitelské demokracii suverénem lid, nebo nějaké instituce panské vrstvy?!!

Vždycky jsem tvrdil, že bývalá vrchnost povolila svým poddaným volební právo teprve tehdy, když měla vytvořeny fungující mechanismy, zajišťující nově vytvořené panské vrstvě zvolení takových osob, jež by spolehlivě reprezentovaly její moc. S rozvojem internetu se dlouho pilované prostředky volebních manipulací doslova zhroutily. A tak se začalo v kruzích mocných hovořit o jakýchsi rizicích demokracie. Provalilo se totiž naprosto zřetelně, že politický systém, který Západ vychvaloval skoro dvě století, není ničím jiným než technologií manipulací s veřejným míněním.

Řečičky „expertů“ o údajné nedokonalosti zastupitelské demokracie nejsou opravdu novým jevem. V dějinách šíření demokracie západního střihu po celém glóbu se několikrát stalo, že nevyhrály síly, zajišťující nadvládu mocných. Pak se vždy zorganizoval převrat a všechno bylo zase v „pořádku“. Chile toho bylo nejkřiklavějším příkladem, ale brzy po válce kupříkladu i Řecko, Írán a mnohé vojenské puče v zemích Jižní Ameriky. Odmítám proto tvrzení některých odborníků, že současné projevy odporu mocných proti výsledkům rozhodnutí lidu jsou novým politickým jevem. Nic takového. Jenom se veřejně provalilo, že zastupitelská demokracie byla od samého počátku konstruována jako podvod mocnářských elit na občanech.

RIZIKOVOST ETAPY „CHROMÉ KACHNY“

Doba od zvolení nového prezidenta USA, po jeho nástup do funkce, se stává rizikovým faktorem pro USA a s ohledem na jejich světovou roli, i pro celý svět. Nebylo tak samozřejmě vždycky, protože události se nehnaly časem tempem současnosti. Ještě horším rizikem pro vnitrostátní vývoj v USA, ale i pro jejich chování v globálním světě, představuje celé období, kdy odstupující prezident už fakticky nemá potřebný vliv, což obvykle začíná předvolební kampaní.

Obzvláště citelným se to vše stalo letos, kdy ve volbách, proti přání establishmentu, vyhrál kandidát „veřejnosti“. Vlivové síly neveřejné moci USA zahájily akce, které jsou vážným ohrožením země v období, kdy stávající prezident už není respektován a nový nemá oprávnění konat. Už v den vyhlášení výsledků hlasování vyšli do ulic „demokraté“ jediné správné volby. Jejich počínání se ještě možná dalo omlouvat živelným proudem zhrzených emocí. Ovšem jejich dlouhodobé trvání a znatelná organizovanost nakonec prokázaly, že šlo o dlouhodobě připravovanou aktivitu. Mediální sluhové hlubinné moci země začali prakticky okamžitě zpracovávat veřejnost. Neprodleně bylo zdůrazňováno, že Trump sice vyhrál, ale Clintonová získala celkově více hlasů. Dneska už se rozrostla převaha hlasů pro Clintonovou dokonce na celé dva miliony.

Hned nato následovaly dvě další „informace“. Jedna tvrdila, že do parlamentu byl předložen zákon na změnu volebního zákona, která opět měla implikovat jakousi neoprávněnost vítězství Trumpa. Druhá dokonce vyzývala volitele, aby porušili zvykové právo a nevolili Trumpa, ale Clintonovou. Od výsledku voleb neuplynulo ani čtrnáct dnů a veřejnost se dověděla, že v zákonodárném sboru se vytvořila dostatečně početná skupina jak z republikánů, tak demokratů, kteří nedovolí Trumpovi měnit nic v dosavadních směrech zahraniční politiky, především v nenávistném chování vůči Rusku.

Média spekulují, ba co víc, předkládají i další návody jak nedovolit, aby Trump byl prezidentem USA. Dokonce se neutajuje, že skončí jako Kennedy, pokud se postaví nejvlivnější mocenské struktuře v zemi. Konec konců tato alternativa zazněla z Pentagonu už dávno před volbami, když se hovořilo o možném vojenském puči. Osobně vůbec nepochybuji, že je již pečlivě, hned v několika variantách, propracováván impeachment. Demokracie má přece tolik vyrovnávacích pák a mocenských brzd, že ano?!

Jak jsem se zmínil, význam USA je celosvětový. Proto období omezení jejich akceschopnosti jevem „chromé kachny“, dává tak šanci jejím protihráčům. Je to opět dobře vidět při letošních volbách. Rusko se svými spojenci se jednoznačně rozhodlo vyřešit problém Sýrie ještě před nástupem Trumpa do funkce. Putin od umírněné rétoriky přešel k jednoznačnému útoku a před světovou veřejností to ani neutajuje. Ministerstvo obrany Ruska adekvátně tomu zmnožilo své prostředky v regionu, aby bylo skutečně dosaženo situace, kdy Trump bude už jenom svědkem a možná trpěným účastníkem, již rozhodnutého konfliktu. I proto zcela zákonitě světová veřejnost slyší ono zmíněné ryčení bezmocného senátu USA.

Aktivizuje se i měkká síla Číny. U toho, že její měna se stala součástí koše rezervních měn, dozajista nezůstane. Její investorské aktivity v Africe a Jižní Americe budou podstatně vylepšeny „obnovou“ dvou tras hedvábné stezky, což se posílí mírovým klidem v zemích Střední Asie a Blízkého Východu, na němž silově pracuje Rusko, svým bojem proti terorismu.

Kdoví, co všechno ještě se podaří odpůrcům Trumpa v samotných USA realizovat. Ovšem měli by si všichni dobře až velice dobře uvědomit, že Trump Ameriku nevyzývá k jednotě ze svého plezíru. Je víc politikem, než si všichni myslí a ví proto daleko líp než většina z establishmentu i jeho slouhů, co je pro USA dneska nezbytné.

ZAMYŠLENÍ NAD SUVERENITOU ZEMĚ

Celý týden jsem reflektoval volby v USA. Je to pro mne velice nezvyklé a proto s tím končím. Takže dnes už zase o něčem jiném. Existuje řada politiků a dalších veřejných činitelů, především v Evropě, kteří považují jakékoliv sdružování států do společných celků za ztrátu suverenity. Otázkou v prvé řadě je, kdo ztrácí suverenitu. V ideologii demokracie, základním to prvku hodnot Západu a tedy především Evropy, je jediným suverénem lid, takže by všem mělo jít o to, aby tento subjekt neztrácel svou suverenitu. Jenže on ji neztrácí, protože ji nikdy ani neměl. Považovat volby, navíc v dnešním světě v němž korporace dovedou zmanipulovat a když se to nepodaří, tak zfalšovat vše, za suverénní projev lidu je cynické. Pokud příslušníci mocenské elity a její poskoci tedy hořekují nad ztrátou suverenity, tak v praxi vždycky a bez výjimky jim jde jenom o to, že se musí o svou osobní moc podělit. V tomto případě kdysi naprosto suverénní národní elity s těmi nově se tvořícími – globalizačními. To je stěžejní problém současných bojů o moc. A nemyslím tím jenom moc formální, tedy osob viditelných, veřejných, leč i, a možná především, onu moc hlubinnou, moc neviditelnou, moc anonymních korporací, konkrétně jejích rozhodujících vlastníků.

Tento úvodní odstavec předesílám před krátkou úvahou o jednom problému současného Ruska. Mnoho let v zemi sílí aktivita „Národně osvobozovacích hnutí“, čtěme patriotů Ruska. Těm se nikdy nelíbilo, že už za Gorbačeva začal proces nadřazování norem mezinárodního práva nad právo Ruska. Za Jelcina dospěl tento proces do stavu, ve kterém se ruští patrioti rozhodli k ráznému odvetnému kroku. Žádají změnu Ruské Ústavy. Považují takový čin za začátek dlouhodobého úsilí ruského národního obrození. Mají pravdu, když tvrdí, že nadřazování mezinárodního práva nad právo země způsobuje ztrátu suverenity Ruska. Rusko je natolik velká a hlavně na přírodní zdroje tak bohatá zem, že podřízení mezinárodnímu právu může pro ni znamenat ztrátu kontroly nejen nad svými zdroji, ale dokonce nad částmi svého území. V dnešním světě zdivočelé honby za ziskem by se totiž lehce mohlo stát, že by se anonymní, nadnárodní korporace staly vlastníky velkých částí území Ruské federace. Z toho hlediska je opravu nutné vytvořit základní právní normu, která nic podobného nedovolí. Nyní má k takovému činu vládní moc Ruska jedinečnou příležitost. Putinova strana získala totiž v obou komorách parlamentu ústavní většinu. Putin má jedinečnou šanci zajistit na dlouhou dobu své zemi postavení adekvátní skutečné síle Ruska. Pokud vládě v takové snaze pomůže dokonce velmi vlivné občanské sdružení ruských nacionalistů, je vysoká šance na uskutečnění cílů, zajišťujících co nejsvobodnější Rusko v celé globalizační módě. Ono totiž vůbec nejde o módu. Jde o dlouho připravovaný, velice úspěšně po víc jak půl století utajovaný, plán třídy superboháčů na podrobení si světa, na vytvoření nové vrchnosti, na vznik celoplanetární panské třídy.

RUSKO V SÝRII PROHRÁVÁ.

Pokud je součástí současného válčení i informační válka se všemi fintami propagandy, pak Rusko se v Sýrii dostalo pod silný tlak. Američanům se povedlo, svým podrazem s příměřím, dokonale vyšachovat Rusko a převzít naprostou iniciativu nejen před světovou veřejností, ale bohužel i před rozhodujícími celosvětovými institucemi. Rusové se svými spojenci sice tvrdí, že USA od samého počátku neměly v úmyslu příměří dodržovat, ale naopak ho zneužít. Pokud tomu tak opravdu je, pak se divím, že na jednání o příměří vůbec přistoupili. Je totiž zásadní chybou, když vítězící strana souhlasí s příměřím, které vždycky prohrávající využije ke zformování, přesunům a vůbec k oddechu, nebo dokonce k nenadálým útokům. Právě to poslední provedla vojska Americké koalice, když napadla, dokonce ve spolupráci s teroristy ISIL, syrské vládní vojáky, aby tak umožnili teroristům zaútočit. Aby Američané odvedli pozornost světové veřejnosti od svého zlovolného činu, tak zajistili další podraz. Nechali zničit humanitární konvoj a z toho barbarství obvinili Rusko a Sýrii. Za svůj zlovolný čin se Asadovi omluvili, čímž z toho, pro své světové mediální slouhy, udělali uzavřenou záležitost. O to víc tito jejich propagandisté před světem rozvíjeli problém zničení konvoje, čímž dostali Rusko do obrané pozice, která je v propagačním souboji vždycky těžší. Rusku se povedlo nakonec problém konvoje jen těžce se ztrátami prestiže ustát.

Jenže se zapletlo do dalšího, mnohem složitějšího propagandistického boje. Na podrazácký útok muselo Rusko nějak reagovat, protože jinak by Americká koalice a ISIL získali dojem, že si Rusové, ze strachu z velkého konfliktu, nechají líbit mnohé a možná ještě víc. Už 23. 9. se ve světových informacích objevila zpráva, že Rusové zabili v oblasti Aleppa několik desítek důstojníků převážně z Izraele a zbytku aliance. Udivilo mne, že zprávu nikdo nepotvrdil, ani nedementoval a především, že se z USA neozval propagandistický řev. Ukázalo se totiž později, že tito lidé řídili v Allepu boje teroristů, což Izrael, ani nikdo jiný nemohl přiznat. Bohužel mlčeli i Rusové, jejichž rozvědka velice důkladně zjistila bunkry návodčích a zničila je řízenými střelami odpálenými z lodí na Středozemním moři. Mediální ticho však bylo nebezpečným klidem před bouří. Trvalo jen několik dnů dalších bojů v Allepu, aby koalice nasbírala dost „důkazů“, že Rusové a jejich spojenci bombardují nemocnice a další objekty a způsobují v Allepu obrovské civilní ztráty. Nikdy se samozřejmě neobjevila ani zmínka o konkrétním útoku na bunkry důstojníků. Teprve nyní se vzpamatovala ruská propaganda a světu svůj čin oznámila. Tragicky pozdě, protože tím jakoby potvrdila, že při tom zabila civilisty, zničila dokonce dvě nemocnice a tak dál. Světové mínění se rozhořelo protiruskou záští. Dokonce i VS OSN začalo probírat Ruskou agresivitu. Nezapomněl samozřejmě proti Rusku vystoupit sám generální tajemník. Pentagon vyhrabal snůšku dalších civilních ztrát, které připsal Rusku. Podezřele v tutéž dobu Nizozemská vyšetřující komise zveřejnila „nesporné“ důkazy o tom, že Rusko má minimálně podíl na víc jak rok starém sestřelení malajského letadla nad Ukrajinou. Americké propagandě stačilo ani ne týden na to, aby svou prohru na bojišti změnilo ve výhru ve světovém veřejném mínění. Ukazuje se, že informační válka je dneska nejen součástí každého konfliktu, ale může jej zásadním způsobem ovlivnit a možná i rozhodnout. V každém případě proti veřejnému mínění se těžko bojuje a získat ho opět na svou stranu bude teď pro Rusko a jeho spojence velice obtížné a nepochybně zdlouhavé. Sice se ve vojenské teorii odmítá pojem hybridní válka, ale v mých očích to o čem píši, je její ukázkový příklad. Doslova skvělá synchronizace mediálních útoků na široké frontě dostala Rusko do jasné defenzivy.

Protiruská atmosféra kvůli Sýrii spolehlivě zachvátila svět. Nejsem sám a zdaleka ne první, kdo již léta tvrdí, že všechny válečné konflikty, v jejichž začátcích mají prsty Spojené státy Severoamerické, mají původ v provokacích ze strany USA, ať už zorganizovaných Pentagonem, či CIA. Není tomu jinak ani v současné situaci v Sýrii. Rusové se opět dopustili fatálních chyb. Jednak že vůbec přistoupili, nebo dokonce navrhli a prosadili, příměří v Sýrii. A ještě větší tím, že světu ihned neoznámili svůj útok na bunkry důstojníků, čímž dokonce dávají koaliční propagandě šanci ve vhodné pro ni chvíli prohlásit, že to není pravda.

     Američané přistoupili k dohodám o příměří pouze ze svých vnitřních – předvolebních – důvodů. I proto je odmítli zveřejnit. Trump převzal rotiž iniciativu a oznámil, že vstoupí do spojenectví s Putinem a společně s Ruskem zlikviduje Islámský stát. A tak volební týmy Obamy a Clintonové musely ukázat, že zatímco Trump jenom hovoří, ony se již s Ruskem dohodly. A to je ten důvod, proč USA dohody podepsaly a v žádném případě nedovolily zveřejnit. Podepsaly totiž závazky, které nikdy nehodlaly, ba s ohledem na své spojení s ISIL, ani nemohly nikdy splnit. Zásadní ovlivnění světového veřejného mínění, které se jim skvěle povedlo, dá navíc, po případném vítězství Hitlari, šanci Pentagonu zintenzivnit vojenskou konfrontaci s Ruskem.

PO VÍKENDOVÉM SJEZDU BY UŽ KONEČNĚ MĚLI FILIPOVCI ODHODIT ŠKRABOŠKU KSČM

Dneska jsem sice chtěl psát o něčem jiném, ale na webu http://outsidermedia.cz/smrt-zatim-jenom-klinicka-nebo-uz-definitivni/ jsem našel text ze dne 16. 5. 2016, který mi promlouval z duše. Proto si jej tady celý otiskuji:

SMRT ZATÍM JENOM KLINICKÁ, NEBO UŽ DEFINITIVNÍ?

Na víkendovém sjezdu hrobařů Komunistické strany Čech a Moravy, komunistické už spíše jen podle názvu a řečí, než podle činů, bylo již zcela nezastřeně potvrzeno, že komunistická strana umřela společně s Mílou Ransdorfem. On byl komunista celou svou osobností a poslední, který měl ještě odvahu se rvát. On chtěl, aby strana dělala čest svému jménu a proto ho jeho „soudruzi“ , kteří si stranu chtěli pro sebe zprivatizovat beze zbytku, pomohli ve spolupráci s „nezávislými“ médii uštvat k smrti. Po Ransdorfově smrti jim narostla křídla, cesta je konečně volná. Takový způsob ovládnutí, jakého jsme byli svědky na víkendovém sjezdu KSČM, se v byznysu označuje jako nepřátelské převzetí firmy.

Zdá se, že přední činovníci KSČM uvažují podobně jako feldkurát Katz ve slavném Haškově románu. Když se feldkuráta Katze ptali, proč on, pokřtěný žid, se dal na dráhu polního kaplana, odpověděl: „Pokud budou vojáci jdoucí do boje potřebovat boží požehnání, tak je to dobré zaměstnání.“ Kdyby se souvislostí neznalý malý občan optal předních komunistických činovníků podobně: „Proč jste se vy, soudruzi, v podstatě přesvědčení hrabiví liberálové, nominovali do čela právě komunistické partaje?“, musela by znít odpověď, pokud by byla upřímná, asi podobně, jako v případě feldkuráta Katze: „Pokud bude stále dost lidí vzpomínat na socialismus a dost lidí bude věřit, že jim komunisté pomohou vybojovat lepší život, je to dobré a výnosné zaměstnání.“

Nelze nepřiznat stranické věrchušce, že sestává z opravdu zkušených, znalých a dokonale stmelených technologů moci. Schéma je prosté – podle římského Divide et impera! Hlubokým příkopem oddělit naivní členskou základnu od těch správných a znalých na vrcholu organizační pyramidy, ale zároveň také vystavět nepřekonatelné zdi mezi základními organizacemi navzájem. Potom už to jde všechno jako po másle. Na sjezd musí být nominováni především obročníci, jaképak o tom diskuze s hloupým a naivním členstvem? Vše se řeší direktivně a autoritářsky. Než se zestárlé členstvo s již pomalejšími vitálními reakcemi stačí rozkoukat, je vše upečeno a hola hej!…., už se cválá močálem černým podél bílých skal k vytčenému cíli. „Dobré“ dílo se podařilo a že se podaří, to věděli Katzesoudruzi již dlouho předem, protože nic neponechali náhodě. Zbývá už jen kondolovat těm mnohým a v komunistickou myšlenku upřímně věřícím soudruhům úplně dole. Ale proč nakonec? Vždyť o ty tady přece vůbec, ale opravdu vůbec nejde!

Čest světlé památce kdysi proletářské strany!

K textu si jenom dovoluji poznamenat, že bych změnil titulek na „Konec komunistů v ČR!!!“.

AŤ UŽ TY VÁLKY JEDNOU SKONČÍ SAKRA

Pro mne jsou dny z počátku května po celý život vzpomínkou na konec války. Přebývání ve sklepě za dunění děl a především strachy dospělých, že nás přijdou Němci postřílet. Dneska jsem narazil na webu http://cz.sputniknews.com/svet/20160505/2964096/francouzska-provincie-kreml-neuveritelny-pribeh.html na srdceryvné válečné příběhy od současné války v Sýrii po tu druhou světovou. Nemám sice oprávnění, ale doufám, že za to nebudu napadán, když celý zmíněný text ze Sputniku si zde opíšu. Tady je:

Kdo by si jen mohl pomyslet, že jednou k nim zavítá velvyslanec Ruska ve Francii a odevzdá osobní poselství prezidenta Vladimira Putina? To je sice pravda, že život je nepředvídatelný, a manželé Maguéovi se mohli o tom sami přesvědčit.

Div jsme neomdleli z té nečekanosti, byli jsme velmi dojati. Vůbec jsme nečekali, že náš čin, který jsme udělali z čistého srdce, bude mít takové následky“, řekli manželé v interview pro Sputnik.

To všechno začalo koncem března letošního roku, kdy ruská masmédia oznámila smrt mladého důstojníka v Sýrii: okolnosti jeho odvážného a hrozného činu francouzská média sice neoznámila, manželé Maguéovi snad ale napomohli tomu, aby se o něm dověděli lidé ve Francii.

Alexandr Prochorenko, jehož úkolem bylo ukazovat na území Palmýry cíle pro následující letecké útoky, se dostal do léčky teroristů Daiš. Poprosil svého velitele, aby zahájil palbu po něm. 25letý mladík zahynul spolu s teroristy. Tato informace se rozšiřuje v sociální síti Facebook, a právě z ní se manželé Maguéovi dověděli o hrdinské smrti důstojníka.

Za svého života pracovali oba manželé jak ve vojenské, tak i v civilní oblasti, tato zpráva se ale dotkla jejich bolestivého místa kvůli jedné osobní vzpomínce.

„Vzpomněli jsme si na našeho syna, který zahynul v Sarajevu, v Bosně, i když ne na bitevním poli. Už 15 let není s námi. O jeho smrti jsme se dověděli zcela všedním způsobem: zatelefonovali nám“.

Manželé Maguéovi si hned pomysleli na příbuzné Alexandra Prochorenka, na jeho rodiče a na manželku, která čeká dítě, a na to, jaké neštěstí prožívají. Kladli si otázku: proč o tom nikdo nic neříká?

A konečně se rozhodli poslat Alexandrovým příbuzným to nejcennější, co měli v rodině: Válečný kříž (Croix de guerre 1939-1945) a řád Čestné legie.

Tato vyznamenání nejsou jediná, která dostala rodina Maguéových, mají ale zvláštní cenu.

Řádem Čestné legie byl vyznamenán strýc Micheline Maguéové: „Byl mým kmotrem, měla jsem ho moc ráda“. Byl radioelektrikářem z povolání a členem hnutí Odboje Aliance, byl zatčen Gestapo a poslán do Buchenwaldu ve věku 17 let. Na rozdíl od svého náčelníka, jemuž se podařilo zachránit, nechtěl skočit z vlaku po cestě do koncentračního tábora, „protože se obával, že jeho rodina bude perzekuována“.

Válečný kříž patřil Michelininu otci, pilotovi bombardéru, který se ozval na legendární výzvu generála de Gaulle z 18. června 1940 a byl vyznamenán také syrským Řádem za zásluhy. Není divu, že syn Maguéových šel ve stopách svých blízkých a stal se kapitánem ženijních vojsk.

„Vždy jsem ukolébávala svého syna za zvuků vojenských pochodů“, přiznává se Micheline. „Vždy jsme měli spojení s Ruskem: v oblasti Západní Sahary, kde pracoval syn, mu ruský důstojník daroval svou vojenskou čepici“.

Poté, co manželé svůj dar odevzdali, sesypali se na nich děkovné dopisy z Francie, Belgie a Ruska, a děkovali jim dokonce i v novinách. Někteří lidé následovali jejich příklad a poslali příbuzným Alexandra Prochorenka peníze a dokonce i medaile. Manželé Maguéovi, milovníci Tolstého, Ejzenštejna a Borodina, brzy pro sebe odhalí nové Rusko v průběhu cesty, na niž ani nečekali.

„Prostě jsme si představili, co mají cítit lidé, kteří ztratili svého 25letého syna, cítili jsme přece stejnou bolest, kdy jsme ztratili svého. A to bylo všechno, nechtěli jsme nic jiného, ani tu politiku, ani něco jiné“.

Pozvánka do Moskvy pro manželský pár z Florensaca, který žil 20 let v malé komuně Héraul na jihu Francie — to není náhoda. Všechny příběhy se proplétají, manželé Maguéovi ale uvažují takto: „Je třeba, aby ty války jednou skončily“. Konec textu, ke kterému dodávám jen to své zaklení.

NEOLIBERALISMUE? ALE KDEŽE, JDE O KONZERVATIVNÍ KONTRAREVOLUCI

Žádný neoliberalismus, to je vyprázdněný pojem. Klasičtí liberálové totiž, jako kupříkladu John Stuart Mill, John Dewey a mnozí další až třeba po Roberta Alana Dahla, byli spíše umírněnými socialisty, nebo alespoň teoreticky sociálně myslícími osobnostmi. Tvůrci, kteří dneska hovoří o neoliberalismu, tímto kvazipojemem ale jenom matou veřejnost. Nejde totiž o liberalismus, ale o kontrarevoluci ke stávajícímu sociálnímu systému. Ten si na feudálech a tehdy nastupujících kapitalistech za celá dlouhá staletí vybojovala nespočetná sociální hnutí, odbory a politické strany, hájící zájmy námezdně pracujících, tedy lidí nevlastnící kapitál. Nikdo dnes už nespočítá, kolik to stálo lidských obětí. Kontrarevoluce byla zahájena prakticky vládami Reagana a Thatcherové, když už v průběhu druhé světové války se, především v USA, pro ni připravovaly teoretické základy a vypracovávala ideologie. V tomto kratičkém textu pouze načrtnu základní prvky této kontrarevoluce:

-likvidace vlivu odborů zajišťující systematické rozbíjení organizované pracovní síly a struktur sociálního vyjednávání

– obrovské snížení daní bohatým, v USA šlo za vlády Reagana konkrétně o půl bilionu dolarů, což s jistotou vyvolával bankrot sociálního státu

-mediální propaganda velebící svobodný trh, konkurenci, demokracii a další pilíře nově se tvořící ideologie

-nenávist k socialismu v praxi se neomezující jen na ďáelské štvaní, ale především na otevřený boj s každým jeho projevem především v latinské Americe a Africe

-komunismus považován za nesmiřitelného nepřítele, s nímž není možné žít v trvalém soužití, takže byla odmítnuta i politika détente, čili uvolnění napětí

-monopolizace médií, především všudypřítomné televize

-přípravy a schválení první světové závazné smlouvy absolutizující nadnárodní korporátní práva a jejich postavení nad všechny minulé či budoucí demokratické politiky nebo zákony

-trpění daňových rájů, ba spíše jejich vytváření

-tajné podporování drogové ekonomiky jako možnosti praní špinavých peněz

Celkovým závěrem lze tvrdit, že takto byly nastaveny parametry současné Říše chaosu, kterou zpoza scény ovládá mafie oligarchů, čti vlastníků největších bankovních domů. Podařilo se na dlouhou dobu obrátit poválečný vývoj směřující k bezpečnému životu pro velkou většinu. Hlavním principem dneška je financializace a změna peněz na diktátorskou komoditu všeovládajících spekulativních her. Realitu této nové moci zajišťují služebné armády, likvidující každý pokus o alternativu.

ODEJÍT, NEBO ZŮSTAT?

     Nadpis tohoto textu s vysokou pravděpodobností ani nepotřebuje jmenovat předmět jeho obsahu, protože každého, alespoň trochu poučeného čtenáře, s vysokou pravděpodobností napadne, že jde o Evropskou Unii a Českou republiku.

Vznik a rozšiřování evropského soustátí

Sjednocovací snahy v Evropě jsou dlouhodobé, potřebné a logické. Po druhé světové válce se začaly v její západní části vyvíjet velmi přirozeně. Po rozpadu Sovětské svazu se ale, do té doby pozvolný a racionální vývoj, zvrhl v doslova v nesmyslné chování. Je mi osobně jedno, zda bylo způsobeno tlakem vlivových struktur USA, nebo vítězným opojením samotných politiků západní Evropy. Zbrklé rozšiřování Evropské Unie, aniž měla před tím kodifikované své základní konstituční normy, jsem považoval od počátku za stavbu domu od střechy. Takový způsob výstavby obydlí je v době vyspělých technologií sice uskutečnitelný, ale určitě méně nákladné a mnohem efektivnější, je vždycky stavba budovy od jejích základů.

Jsem hluboce přesvědčen, že Evropská Unie tvořená původním spojenectvím ekonomicky, politicky a společensky sobě skutečně rovnocenných států, si v prvé řadě měla schválit svou Ústavu a další potřebné zakladatelské zákony a pak teprve následně měla ostatním zemím nabízet členství za jediné podmínky – ona jasná pravidla akceptovat. Možná že by nebylo při tom na škodu všem určovat i jakousi kandidátskou zkušební lhůtu, čili prozatímní členství, které po určité době mohly obě strany zrušit. Při tom jim všem mělo soustátí dávat jasně na srozuměnou, že pravidla jsou měnitelná pouze za souhlasu všech členů.

Bohužel tento postup nebyl po zrušení bipolárního světa použit, Evropská Unie se doslova živelně rozrostla a již delší dobu čelí vážné existenční krizi. Je pravdou, že podle mne poněkud zbrklé začleňování států z bývalého sovětského mocenského okruhu, není dnes jediným důvodem krize EU, ale je jeho úhelným kamenem.

Důvody k odchodu ČR z EU.

Nehodlám dneska provádět obsáhlou, nadtož co nejvíce vyčerpávající analýzu důvodů k odchodu mé vlasti z tak velkého a mocného seskupení států. Hodlám se pouze zamyslet nad třemi důvody, jejichž význam v poslední době doslova hypertrofoval. Prvním je problém kvótování migrace z Orientu a severní Afriky do jednotlivých zemí EU.

Po celé půl tisíciletí to byly země Západní Evropy, které bohatly i vytěžováním zdrojů, dokonce též lidských, z celého světa. Každý, kdo má jen trochu smyslu pro spravedlnost si musel připustit, že jednou přijde čas, kdy bude nutné tuto, především na koloniích vynucovanou půjčku, začínat vracet. Dokonce i s úroky. Na to měla být stará, čili Západní Evropa, již nejméně od konce kolonialismu, připravena. Ona ale místo toho, aby svá sociální pravidla aplikovala v okolním světě, tak se bezhlavě připojila k neoliberálnímu globalizačnímu tlaku z USA, jímž ekonomicky okupovala dokonce postsovětský východ Evropy. Západ Evropy a USA nejenže není ochoten si připustit, že velké části světa něco dluží, ale je zvrhle přesvědčen, že se naopak i jeho zbývajícího bohatství zmocní.

Země východní Evropy se nepodílely po celá staletí na probíhajícím zneužívání Orientu a Afriky. Pokud ale dneska nemají dostatek sil změnit politiku EU, měly by z ní odejít, aby se nemusely podílet na „náhradě škod“, které Západ světu za půl tisíciletí způsobil. Spíše naopak by se měly přidat k poškozeným, protože po rozpadu SSSR si Západ bez skrupulí přivlastnil nezanedbatelné bohatství zemí postsovětské sféry. Proto tvrdím, že oněm zemím by neměly být určovány kvóty migrantů a naopak by jim měly být vytvářeny podmínky vracení jejich majetku, které země Západu získaly podle zvrácených pravidel Washingtonského konsensu. Politická reprezentace České republiky je podle mého soudu povinna vyjednat s EU výjimku z přidělování migrantů a prodloužení lhůty přechodu ze země čerpající z evropských fondů do stavu zemí „dárcovských“. Jinak by měla uvažovat o odchodu z EU.

Za mnohem významnější důvod k opuštění EU ale považuji samotný politický režim, který se v EU vyvinul. Politická reprezentace EU totiž prokazatelně opustila zásadní ideály sjednocování. Její politická správa naprosto nepochybně už neslouží většinové společnosti, ale její nejbohatší minoritě. Nejhorším pak na tom je, že najde o vlastní bohatce, ale mimoevropské. Což je víc jak umocněnou zradou zmíněných ideálů, protože jde o zavlečení EU do vazalského vztahu vůči USA. Pokud politici EU schválí tajně vyjednávané smlouvy globalizačních trhovců, pak by ČR měla nejen uvažovat o odchodu z EU, ale v prvé řadě od samého počátku odmítnout podřízení se diktátu USA a začít jistit svou měnu širším portfoliem měn.

Za kardinální důvod k odchodu z EU ale považuji současné válečné harašení na evropském kontinentu. Dneska už asi jen málo lidí v EU nevidí, že vazalství reprezentace EU vůči USA se kvalitativně změnilo. Země evropského společenství byly dosud v očích mocných USA sluhy zájmů nejmocnějších globalizačních struktur světa, čti z velké většiny sídlících v USA. Od loňského roku se ale Evropa pomalu, leč jistě, už i v očích průměrných občanů USA, stává horkým bojištěm ve střetu USA s Ruskem a Čínou. Americké veřejné mínění už prokazatelně považuje obyvatele zemí Evropy za své knechty, kteří jsou povinni bojovat s Ruskem a ČLR za zájmy jakési fiktivní západní civilizace, tedy za konkrétní zájmy Američanů. Z tohoto zorného úhlu je odchod ČR z EU dokonce existenčním problémem. Je otázkou záchrany alespoň holé existence obyvatel naší vlasti v případě válečného konfliktu s Ruskem. A to bohužel jen tehdy, pokud nepřeroste v jaderný.

Důvod pro setrvání ČR v EU.

Vidím-li pro odchod z EU hned několik důvodů, pro setrvání pak jen jeden jediný. Ale ten stojí zato. Tak maličká země, jako je ta naše, nemá v globalizujícím se prostoru šanci uhájit svou suverenitu a tím pro své obyvatele v běžném provozu slušný život a v konfliktním dokonce holou existenci. Zdá se, že je naším osudem v EU zůstat a s ní buďto padnout, nebo se vzpamatovat a za každou cenu se zbavit – okamžitě vojenského a následně i ekonomického vazalství vůči USA.

Tak jako se nemůžeme vystěhovat z Evropy, tak se nemůžeme s celou Evropou vystěhovat ze superkontinentu asijskoevropského, do něhož já osobně nikdy nepočítám Británii ani Japonsko. Což je má poslední myšlenka k danému tématu. Košile je vždycky bližší, než kabát. Žijeme v euroasii, což je naše nejširší vlast. Amerika je skutečně za vodou.

OSVOBOZENÍ ČI DOBYTÍ – POKUS O STRUKTUROVANĚJŠÍ POHLED

Poněkud emotivní diskuse, která proběhla ve veřejném prostoru kolem nedávného výročí konce druhé světové války, nejenže přispěla k otevření některých zapomenutých, či záměrně skrývaných témat, ale mimo jiné rovněž zvýraznila někdy dosud nejasné hranice mezi veřejnými činiteli naší země. Následující text nemá v úmyslu poskytnout nějaká definitivní pohledy, ale, jak uvádí jeho titulek, je pokusem alespoň některé problémy lépe definovat.

Dobytí a osvobození nejsou v absolutním protikladu.

V prvé řadě jsem přesvědčen, že lexikálně jde, mírně řečeno, o nedorozumění. Slova dobytí a osvobození totiž nejsou v absolutním protikladu, jak to chápala velká většina diskutujících. Alespoň v češtině ne. Dobyto bývá především území, hrad, čili objekt. Dobyto je nějaké území tehdy a jenom tehdy, když cizí vojska ke vstupu musela překonávat odpor. Jinak jde spíš jen o obsazení.

Osvobozeni mohou být pouze lidé. Tak kupříkladu byla Vietnamskou armádou dobyta Kambodža, ale Kambodžané byli osvobozeni z tyranie Rudých Khmérů. Podle naznačeného schématu pak lze kupříkladu říci, že Rudá armáda dobyla Československo, ale osvobodila její České obyvatelstvo. Otázkou bylo, je a bude, zda osvobodila rovněž Německé obyvatele tehdejších Sudet, ba dokonce Slováky. Od hitlerismu zcela jistě osvobodila naprostou většinu všech obyvatel Československa, ale jinak, kupříkladu národnostně, toť otázkou. A nelze nepřipouštět, že i na území Československa žili v té době lidé, kteří se necítili osvobozeni, protože byli přesvědčenými, když ne přímo hitlerovci, tak nacisty, antisemity, rasisty, či fašisty.

Z předešlého odstavce plyne minimálně tvrzení, že ne každé vojenské dobytí území jiného státu, musí být negativním jevem v další historii onoho území a především jeho obyvatel. Snad si dále mohu dovolit tvrdit, že zásadní protiklad vzniká po dobytí cizího území teprve následně. Vojska cizí moci buďto odtáhnou, nebo území dlouhodobě podrobí moci svých vládců. Vidím proto jako absolutní protiklad v dané sféře problémů nikoliv v dobytí a osvobození, nýbrž v okupaci a osvobození. Závěrem v této souvislosti si dovoluji pouze tvrdit, že neexistuje nějaká obecná zásada pro hodnocení obsazení území cizími vojsky. Vždy je nanejvýš nutné hodnotit každou situaci v konkrétních souvislostech. Proto také se i tento text bude týkat pouze druhé světové války.

Proklamovaný cíl druhé světové války.

Hitler se nikdy netajil tím, že jeho cílem je rozšíření životního prostoru pro Německý národ, dokonce celou Germánskou rasu. Takový prostor jednoznačně vždycky viděl na východ od Německa. K tomu ale potřeboval spolupráci, nebo alespoň pasivní rezistenci národů sídlících od Německa na Západ. Jen tak si lze vysvětlit, že své válečné tažení nasměroval napřed vůči Francii a Británii.

Na východě vnímal prostory tehdejšího Polska za nejvýhodnější pro okamžité osídlení německým živlem, protože v průběhu historie tam stejně německý živel byl hojný. Čechy dokonce považoval za tradiční území Germánů a kupříkladu Karel IV. byl pro něj jen a jenom císařem římským národa německého.

Hitler si byl vědom toho, že Ukrajinu, obilnici své budoucí říše, nemůže německý národ ihned osídlit, takže pro ni zvolil taktiku vytváření osídlovacích center, která by později expandovala do svého okolí. Národy Polska i Ukrajiny považoval za podlidi, jako příslušníky Slovanských kmenů, které je nutné z Evropy vytlačit nejméně za Ural, i když ani tuto hranici nepovažoval pro svou tisíciletou říši za konečnou. Hitler tedy „svou“ válku prohlašoval za národní až rasovou, čili od samého počátku jako nacistickou.

Jakmile napadl Sovětský svaz, svou nacistickou rétoriku v zásadě nezměnil, pouze zdůrazňoval spojení Židů s bolševismem, takže židobolševismus označil za největšího nepřáteli germánské, v jeho očích nadřazené rasy. Hitlerovu rukavici nacionalismu po krátkém váhání Stalin zvedl. Sice nebyl prvním, kdo pro boj s hitlerovci použil termínu vlastenecká válka, ale určitě ve svém, na jeho způsob veřejných projevů, nezvykle emotivním vystoupení dne 3. července 1941, vytyčil obyvatelům Sovětské svazu jejich pozici v boji s nepřítelem. Sovětský svaz od té chvíle vedl svou Velkou vlasteneckou válku za holou existenci všech svých národů, napadených Hitlerem.

Sečteno a podtrženo, Rudá armáda ve svém dalším boji byla armádou osvobozující národy od hitlerismu, poněkud zkratkově a na dnešní dobu nesystémově, od fašismu. Za ródinu, za Stálina umíraly pak miliony rudoarmějců. Spolu s nimi pak i příslušníci dalších národů, které byly Hitlerem okupovány. Ti pak, kteří se v Rudé armádě účastnili osvobození své země, byli přídavným důkazem, že jejich stát byl osvobozen a ne pouze dobyt. Což se týkalo především Čechů a Slováků.

Závěrem k této části textu si troufám tvrdit, že Rudá armáda veškerá území, jež byla obsazena hitlerovskými vojsky a jejichž obyvatelstvo bylo nuceno, mnohdy jako polootroci, pracovat pro průmysl říše, dobývala s tím, že jejich obyvatelstvo osvobozuje od fašismu. Po konečném vítězství nad Hitlerem nejenže Rudá armáda obsazená území opouštěla, ale nechávala, až na výjimky, jakou byly například Zakarpatská Ukrajina, či část Polska, jejich obyvatele ať si své mocenské problémy vyřeší po svém. Takže „dobytá“ území ve skutečnosti ani neokupovala. Nejenže je osvobodila, ale mnohé, především ty slovanské, zachránila před jistou likvidací, alespoň tedy dočasně. V nastupující globalizaci budou totiž malé národy opět zásadně existenčně ohroženy, dokonce mnohem víc a nevyhne se tomu kupříkladu ani národ Čechů, jak připomíná i František Koukolík.

Hlubší cíl druhé světové války.

Dvě velké války v první půli minulého století nebyly jenom válkami národními. První z nich byla mimo jiné definitivním ukončením dlouhé revoluce měšťanstva, tedy třetího stavu, proti tradičním, dědičným až tisíciletým nositelům moci, feudálům. Ne všichni si toho byli vědomi, ale v Evropě konec první velké války znamenal rovněž definitivní konec existence hlavních, velkých monarchií. V Evropě zvítězil republikanismus. Ty monarchie, které přece jenom zůstaly, se staly spíše ceremoniálním atavismem, nikoliv reprezentantem politické moci. Ne nadarmo kupříkladu T. G . Masaryk dané období označoval za světovou revoluci.

Zatímco první světová válka byla poslední válkou buržoasie s feudály, druhá už byla první válkou čtvrtého stavu proti třetímu, proletářů vůči buržoasii. Otevřeně o tom hovořil v oné době jen málokdo. Ovšem vůdcové jak fašistické osy, tak protifašistických spojenců, na to v žádném případě nezapomínali. Nepopíratelným důkazem toho byla v prvé řadě vojenská neangažovanost koloniálních velmocí ve prospěch Hitlerem napadených zemí na východě. Ještě zřetelněji pak neustálé odkládání druhé fronty, či vstup britských vojsk na jih Evropy, místo na její západní pobřeží a v neposlední řadě Churchillovy tajné plány na vojenské napadení SSSR ke konci války.

V průběhu války se v Moskvě organizovaly skupiny politiků z okupovaných zemí, které politicky začaly formovat pátou kolonu komunismu v tehdejších kapitalistických zemích. Tato skutečnost byla všeobecně známá a byla proto základem „třídního“ boje uprostřed druhé světové války, oním projevem jejího dalšího rozměru vedle všeobecně uznávaného a viditelného osvobozování národů. Nelze ani popírat, že mnozí velitelé Rudé armády si byli „třídního Boje“ vědomi a v prvních dnech na osvobozovaných územích, při formování prozatímní správy, preferovali moc „pracujících“ před mocí ostatních sociálních skupin.

Z tohoto úhlu pohledu lze odvozovat, že Rudá armáda na osvobozených územích zvyšovala šanci „proletářům“ na nadvládu, takže jejich antipodi se mohli již tehdy necítit jako osvobozovaní. Ovšem v euforii všeobecného nadšení z národního osvobození se své pocity v žádném případě neodvažovali veřejně prezentovat.

Teprve po odchodu vojsk začínal v jednotlivých zemích proces sociálního souboje. Sovětský svaz měl samozřejmě zájem, aby na jeho západní hranici nevznikaly státy vyloženě nepřátelské. Je logické, že ale využil každé šance, aby podpořil politické síly korespondující jeho politickému systému. Vzhledem k tomu, že na území Polska i Ukrajiny se ještě dlouho po válce pohybovaly různé vojenské jednotky, bylo samozřejmé, že se na jejich likvidaci podílela neformálně i vojska z SSSR, což bylo chápáno jako posílení proletářských diktatur v daných regionech.

Třetí rozměr druhé světové války.

Od samého počátku vůdčí politici USA se rozhodli považovat zmíněnou válku rovněž za boj o kolonie. Tehdejší prezident dokonce od počátku hovořil o konci kolonialismu. Nehodlal pouze imperiálním říším Evropy odebrat jimi kolonizovaná území a podřídit je nadvládě své mocnosti. Trval na zajištění jejich svrchovanosti. Právě tím se stala druhá velká válka opravdu světovou, protože byla, alespoň ze strany republikánských idejí USA, vedena rovněž za osvobození obyvatel Asie a Afriky z koloniální nadvlády. Bohužel Franklin Delano Roosevelt ještě před skončením války v Evropě zemřel a jeho nástupce jeho záměry vůči koloniálním mocnostem Evropy plně nesdílel, takže národně osvobozovací boj si kolonie většinou musely poněkud později vybojovat samy. Je ale nesporné, že účast vojáků z kolonií v řadách protifašistických spojenců, vytvořila všestranné podmínky ke zmíněné dekolonizaci.

Závěrem.

Lze tvrdit, že ať byla území, na nichž se v druhé světové válce bojovalo dobyta kýmkoliv, tak skoro vždy bylo konečným výsledkem osvobození na nich žijících národů. Osvobození od hitlerovské tyranie, fašistických diktatur (Bulharsko) a především národnostního útlaku. Pokud šlo o předválečné státy, tak především v Evropě se malá část jejích obyvatel nemusela cítit národnostně osvobozena. Troufám si tvrdit, že na územích dobytých Rudou armádou, se nepatrná menšina obyvatel již tehdy nemusela, s ohledem na ideologii třídního boje, cítit osvobozenou, ale potenciálně dobytou. Šlo především o ekonomické, politické a ostatní mocenské představitele měšťanské, tedy buržoasní, kapitalistické moci.

OTEVŘENÝ DOPIS K OTEVŘENÉMU DOPISU

Dne 4. 5. 2015 byl na webu http://czechfreepress.cz/vase-free-zona/otevreny-dopis-karel-schwarzenberg-predseda-top-09.html zveřejněn skoro půl roku starý dopis pana Jan Boučka z Nečic. Autor v něm žádal poslance Schwarzenberga, aby nechal na své náklady zbourat vepřín v Letech. Od té doby uplynula již dostatečné dlouhá doba, v níž mohlo být na jeho iniciativu reagováno. Jelikož jsem nic takového nezaznamenal, obrátil jsem se dneska svým vlastním dopisem hned ke kovářovi, místo různých kovaříčků.

Tady je tedy text mého otevřeného dopisu předsedovi vlády České republiky:

Dobrý den pane předsedo vlády České republiky.

Na počátku letošního roku pan Jan Bouček z Nečic zveřejnil otevřený dopis, adresovaný panu poslanci Karlu Schwarzenberkovi. V něm ho žádá, aby na své vlastní náklady zboural vepřín v Letech, protože na tom místě byl za druhé světové války, právě na žádost rodiny Schwarzenbegů, zřízen tábor pracovní a koncentrační, pro zajištění dostatečného množství otrockých nádeníků pro jejich latifundie. Záměrně v druhé větě píši německé znění jména zmíněné rodiny, když ve větě před tím jsem užil rádoby počeštěné verze, kterou někdy pan poslanec propaguje.

Pane Mgr. Bohuslave Sobotko. O iniciativě našeho společného spoluobčana jsem se dověděl teprve 4. 5. 2015 z webu http://czechfreepress.cz/vase-free-zona/otevreny-dopis-karel-schwarzenberg-predseda-top-09.html . Jelikož jsem nezaznamenal žádnou reakci na zveřejněnou žádost řadového občana, dovoluji si obrátit se s ní přímo na Vás. Nejenže se tímto otevřeným dopisem připojuji k iniciativnímu návrhu pana Jana Boučka z Nečic, ale ještě jej rozšiřuji. Navrhuji, aby rodina pana poslance Schwarzenberka financovala a zajistila i stavbu památníku, který musí být zřízen na místě zlikvidovaného vepřína k uctění obětí, které v táboře zahynuly, protože i na jejich smrti spočívá vina jmenované „otrokářsko-feudální“ rodiny.

Žádám Vás proto, abyste osobně inicioval prošetření informace o tom, že tábor byl zřízen na přímou žádost, či alespoň za spolupodílení jmenované rodiny. Pokud ano, pak trvám na tom abyste, opět osobně, inicioval vládní návrh zákona o financování zbourání vepřína a postavení pomníku obětem. Když restituce, tak tedy skutečně restituce, i ty ztrátové, ne jenom ziskové. Zasloužil byste se mimo jiné možná o to, aby se kupříkladu i k dalším restitucím, stát i jednotliví občané mohli postavit konkrétněji.

Stanislav A. Hošek

Český Těšín

14.5.15