DVA DRUHY PARAZITŮ

Na rádoby světovém, leč až příliš provinčním, filmovém festivalu v Karlových Varech, v letošním roce opět řádili paraziti. Tentokrát nejen taxikáři, kteří podle těch pražských šponují ceny na desetinásobek normálu, ale i restaurace. Známý kuchař Polreich se nad tím rozčiloval a označoval jejich chování nepěknými slovy. Hlavně pak proto, že šlo o monopolní spolčení, protože ony nehorázné ceny měly všechny podniky, takže nešlo najít levnější. Jen pro představu některé ceny publikoval. Polévka se nedala pořídit pod pětistovku. Ty méně běžné, jako třeba rybí, šly těsně pod tisíc. Přílohy z brambor pod tři stovky se nesehnaly. O jídlech škoda mluvit. K tomu jedna režisérka pouze dodala, že pizza stále pět set a při tom šlo o tu zmrazenou ze supermarketu. Osobně mně ale přimělo k tomuto textu teprve vyjádření exkomunistického herce Bart(r)ošky, známého toxikomana a nyní ředitele celého toho kočovného tyátru. Polreichovu kritiku komentoval slovy, cituji: „Kdo málo pracuje a nemá na to, ať tam nechodí…..!“  Konec citace. Tito grázlové, zvyklí už za komunismus na rozežraný životní styl, kteří ve skutečnosti nikdy nepracovali, mají jako obvykle drzost hovořit o práci. Tragikomické na tom je, že ale svého koníčka považují za práci. Vůbec nejhnusnější na nich pak je, že kupříkladu odměn sedm milionů za výkon funkce ředitele MFF považují za spravedlivou. Pro mne z toho plyne jednoznačný závěr. Budoucí revoluce by je měla fyzicky likvidovat, neboť tento typ parazitů je daleko horší, než zmínění taxikáři, či hostinští. Ti jenom využívají situací, které jim připravují oni superparazité, typu překouřeného Georga. Už se nedivím, že ČEZ zrušil sponzoring Karlovarským rozežrancům.

UVAŽUJE TAKTO JENOM TRUMP, NEBO VĚTŠINA AMERIČANŮ?!!

Prezident USA poskytl po setkání s Putinem ještě v Helsinkách rozhovor jedné z amerických TV. V něm mimo jiné řekl, cituji: „…ve druhé světové válce ztratilo Rusko padesát milionů lidí a pomohlo nám vyhrát válku“. Konec citace. To není neznalost historie, to je zablokování mozku pýchou ze světovlády. Sovětský svaz totiž nepomohl Americe vyhrát válku. On si vyhrál svou válku  Německem a pro úplnost řekněme, že dokonce pomohl USA vyhrát její válku s Japonskem. Tolik totiž vypovídají fakta. V jiné části rozhovoru Trump zase říká, cituji: „…o úžasné velikosti Číny. Podívejte se na rozsah věcí, kterých v poměrně krátkém čase dosáhli. Je to částečně způsobeno i špatným vedením Spojených států, nechali jsme je toho dosáhnout“. Takže podle zvrácené logiky Amíků ta Čína je tak nyní mocná mimo jiné i proto, že jí to USA nepžerkazily. Zase z toho žvástu čiší jen a jenom zvrhlé myšlení světovládce, který zapomněl zabránit Číně v jejím rozvoji. Když jsem četl tyto pomatenosti, neviděl jsem za nimi obličej Trumpa, ale jakýsi dav Američanů spokojených se sebou samotnými. Trump je doslova zrcadlem většiny Američanů nezajímajících se o zbytek světa, který neslouží jejich zájmům. To není izolacionismus, to je pohrdání světem, z něhož zákonitě plynou všechny akty agresí proti světu, který Americe neposluhuje. Pro Amíky svět tady je proto a jenom proto, aby rozmnožoval jejich bohatství a posluhoval jejich moci. Tak myslí naprostá většina Američanů, bez rozdílu věku, vzdělání a myslím že i barvy pleti.

ODPOUŠTĚT, TO JE ATRIBUT BOŽSKÝ

Právě jsem dočetl souhrnný text o válce ve Vietnamu. Američané v té válce provedli největší útok chemickými zbraněmi v dějinách lidstva. Dioxinem s žurnalistickým názvem Agent Orange, protože byl z fabriky dovážen v oranžových barelech, infikovali 10 procent Jižního Vietnamu, paradoxně té části země, za jejíž vládu bojovali. Tehdy jejich „geblsiáda“, tvrdila, že není lidem nebezpečný. Prý jenom pálí džungli, aby se neměli partyzáni ze severu kam schovávat. Byla to typicky naprosto nesmyslná taktika USArmy, která pouze zajistila firmě Monsanto obrovská zisky za výrobu 80ti milionů litrů jedu. Partyzánům totiž neuškodili, protože ti z napadených oblastí jednoduše odešli. Zatím co rolníci zůstali a byli nezvratně děsivým způsobem postiženi. Otrava dioxinem totiž, cituji: „U člověka vyvolává metabolické poruchy, onkologická onemocnění, ničí imunitní systém, přivádí ke stavu takzvaného chemického AIDS. Katastroficky ovlivňuje dědičnost“. Konec citace. Celé dvě generace postižených pak plodili děti zmutované doslova do neživotných zrůd, pokud nezemřely při porodu, či brzy po něm.  Na tři miliony Vietnamců bylo otráveno. Jestli to není genocida, pak nevím, co jí je. Dodneška mezinárodní instituce, samozřejmě pod kuratelou bělochů, onu taktiku USA ani neodsoudilo, nadtož aby ji pojmenovaly odpovídajícím termínem a soudně vyřešily. I když veteráni USArmy dostávali odškodnění. A ta darebácká firma nyní vyrábí semena plodin GMO, zase tedy bohatne ze zločinu proti lidskosti. Proč to všechno píši? Dovoluji si v prvé řadě konstatovat, že USArmy jako jediná na světě použila jadernou zbraň. Jak je vidět, jediná na světě také užila chemické zbraně v tak obrovském rozsahu. Což znamená, že je to instituce, jež spáchala ty nejhroznější zločiny v dějinách lidstva. Za druhé tím si dovoluji tvrdit, že tyto zzrůdnosti mocným USA nesmí jen tak projít. Tvrdím již skoro půl století, že bílé rase západní provenience všechny ty zhovadilosti páchané na zbytku světa půl tisíciletí, nesmí nýt promlčeny. Myslím, že by se zase nic tak děsného nestalo, kdyby fakticky následující půl tisíciletí byla v područí zbytku světa. Odpouštět, to je totiž vlastnost spíše božská. Lidé se ale mají dočkat spravedlnosti. I když ti skuteční viníci nikdy potrestáni nebudou. Kainovo znamení by příslušníci zmíněné části bílé rasy, jsou povinni nosit a basta. A jsem toho názoru, že by se o to měli především postarat ti příslušníci bílé rasy, kteří fakticky byli ovládáni oním zločineckým Západem rovněž. Západu nepřísluší, aby kázal o lidských právech. Nemá nárok o nich ani pípnout. Západ se totiž jako lidská civilizace prakticky půl tisíciletí nechoval. A teď, když má za to nést odpovědnost, tak žvaní cosi o lidských právech. Okolní svět by se k němu měl chovat tak, jak se on choval celá ta staletí k němu. Neměl by je fakticky považovat za bytosti sobě rovné, ne-li dokonce vůbec za lidi, čili za tvory, kteří mají nárok na jakási lidská práva.

NEPATŘÍME NA ZÁPAD

Západ, kterému já již nejméně dvacet let říkám Abendland, to proto, že je skutečně zapadající kulturou, prakticky půl tisíciletí plenil zdroje Jižní a částečně i Severní Ameriky, později velice intenzivně Afriky, odkud kradl i lidi a v posledních dvou stoletích i jižní a východní Asie. Zmíněná poslední dvě století dokonce ony krajiny doslova vykrádal, protože je plně mocensky ovládal. Kdo ovšem je ten Západ? Především Španělsko, Nizozemí, Belgie, Francie a hlavně Britské království. Jestliže se dneska obyvatelé Afriky a Asie doslova po tisících denně hrnou do Evropy, tak především do té bohaté, čili na Západ. Podle mého soudu Německo je v tom nevinně, díky své idiotské „carevně“ andělského jména s přídomkem Merkel, který se dá také přeložit jako špatná zpráva. Pro rodilé Němce docela určitě. Poslední jednání nejvyšších zástupců EU o migraci mne naprosto přesvědčilo o tom, že ostatní dosud nejmenované země Evropy, od severských přes jižní a především východní, by měly opustit EU a založit si své soustátí. Tyto země totiž nemají světu co vracet. Není proto žádný důvod, aby přijímaly jakékoliv migranty a už vůbec ne ekonomické. Aby toho ale mohly dostát, pak se musí velmi jasně izolovat od Západu, aby se nestaly Abendlandem.

VYHNÁNÍ? KDEPAK, ŠLO JENOM O VÁLEČNÝ AKT PŘESÍDLENÍ PORAŽENÉ NÁRODNOSTI

Merkelová si pomáhá v řešení vládní krize s Bavorskou CDU poněkud přihlouple. Chce získat na svou stranu sudetské Němce, kteří mají svou mateřskou organizaci v Bavorsku a tak otevřela příliš zasmrádlé téma jakéhosi vyhnání. Nikdy ale o vyhnání nešlo. Byl jenom uskutečněn válečný akt přesídlení obyvatelstva, jež bylo přece jedním z proklamovaných nacistických cílů oné války. Cílem hitlerovců bylo, mimo jiné, vysídlit česky mluvící obyvatelstvo z kotliny Böhmen und Mähren do Jižní Ameriky, to v lepším případě. Spíše by je ale postihla genocida. Jenže válka v roce 1945 se vyvíjela zásadně jinak. Ona totiž tehdy ještě neskončila, byla pouze podepsána kapitulace, čili klid zbraní. Válka se ale považuje za ukončenou teprve tehdy, když je podepsána dohoda o míru. Takže tehdy prakticky válka ještě pokračovala. Pouze jinými prostředky. Ti, co vyhráli bojový střet, jenom v ní pokračovali uskutečňováním fakticky původního cíle, leč v opačném gardu, mezi jiným i oním přesídlením části obyvatelstva. Bohužel pro Němce obyvatelstva Německého z bývalého Československa do jejich otčiny a na štěstí pro Čechy ne Českého z jejich mateřské vlasti do dálné Patagonie. Tečka jednou pro vždy pánové a dámy z Germánie, z prastarých prý kmenů Švábů, Franků, Bavorů a Sasů. A nikdy už jinak, ani přes všechny ty multikulti šílenosti současnosti.

MERKELOVÁ! PROČ?

Patřím k těm, kdo žádný politický jev neposuzuje izolovaně. Proto již několik dní přemýšlím, proč se Merkelová otřela o Čechy s těmi sudeťáky. Je přece už po volbách, nepotřebuje honit mezi nimi voliče. Ovšem praská jí židle pod zadkem kvůli migraci, takže se už zoufale chytá každého stébla, které by jí udrželo mizící sympatie v její zemi. Myslím však, že to přepískla. Kdyby byla moudrá, což se u stárnoucích politiků v aktivní službě nepředpokládá, tak by už rezignovala na sestavování vlády po posledních volbách, které jí zjnačně vyčerpalo, takže už asi blbne. Teď už mohla mít klid. Takto ji ovšem čeká velice neslavný odchod, jako kdysi Thatecherovou, pokud ne horší, protože se může dočkat i soudu za ohrožení bezpečnosti země. A možná i mezinárodního za rozdmýchávání nenávisti se zeměmi východní Evropy. Takže asi sází vše na jednu kartu. Uboze si myslí, že se přece jenom udrží u vesla a tak získá čas alespoň na takovou ústupovou změnu politiky, která jí dovolí odejít se ctí, nebo alespoň bez ostudy.  Nepovedlo se mi najít originál jejího vyjádření o vyhnání Němců ze Střední a Východní Evropy. Překlady, zvláště ty zainteresovaných protivníků, mohou přece jenom vyznívat poněkud jinak, než bylo vyřčené. Ať je tomu ale jak chce, předpokládám, že tím doslova nasrala nejen Čechy. Odkryla nechtě samou hlubokou podstatu svého podlého charakteru. Ona, vychovávaná „soudružka“ ve východním Německu, čili v NDR, na sebe fakticky prozradila, že hnacím motorem její aktivity byly vždycky jen a jenom chorobné ambice, kvůli kterým  se dokonce stala „neplodnou fenou“, jak by jí, alespoň starší Češi, měli od teďka pojmenovat.

TRUMPOVA PŘÍMOČAROST

Brzy po rozpadu SSSR jsem začal tvrdit, že Evropa se postupně stane bezvýznamnou. Ale nikdy jsem nepředpokládal, že to nastane tak rychle. Nedávné setkání nejvyšších papalášů G7 v Kanadě a především ve stejnou dobu probíhající summit skupiny zemí Šanghajské spolupráce, už ale daly jasný signál, že „Nový řád světa“ je tu. Trump na G7 stál, se svou politikou „Amerika v první řadě“, proti všem a to nejen slovně, ale především svými činy. Odjel z jejich sešlosti dřív, vzkázal ostatním, že stahuje svůj podpis na závěrečném komuniké. Neustoupil od svého rozhodnutí pokračovat v obchodním nátlaku pomocí cel, ale především jim jasně řekl, že by raději jednal s Putinem, než s nimi. Tečka. Na druhé straně Tichého oceánu, v příbřežním městě Čching-tao, se představitelé ŠOS chovali naprosto odlišně. Žádné rozmíšky, nadtož rozepře. Naopak 17 podepsaných dokumentů, týkajících se především ekonomické spolupráce a hlavních mezinárodních problémů. Jmenovitě jaderné dohody s Íránem, situace v Sýrii, která podle účastníků nemá alternativu, Ukrajině a samozřejmě Korejskému poloostrovu. Evropa se pomalu skutečně stává tím, poněkud příliš členitým poloostrovem, na okraji asijskoevropského superkontinentu. Tedy se vrací tam, kde už kdysi v dějinách byla. A bude velice ráda, když všichni okolo budou natolik velkorysí, že nebudou po ní chtít náhradu škod, které jim za posledních pět set let působila.

MÁM NEBLAHÉ TUŠENÍ

Uprchlickou krizi v Evropě rozpoutala pýcha kancléřky Mertlové. Je tragedií, že mocní ve věci lžou, především tím, že zamlčují trestné činy migrantů. Z nichž nejhorší a pro lidi nejcitlivější je sexuální násilí na ženách, zvláště když končí smrtí postižené, navíc třeba nezletilé. Politici a veřejní činitele prosazující migrační politiku, připomínající spíše invazi Afričanů, Arabů a ostatních do Evropy, se dopouští zásadní chyby, když umlčují kritiku této aktivity. Nejhorší pak je, že před veřejností zamlčují fakta, trestají protestující a kriminalizují opačné názory. Měli by si vzpomenout na školské znalosti o akci a reakci. Čím déle, čím urputněji budou před veřejností tutlat skutečnou situaci, tím se jednou všechno tím silněji provalí. Kriminalizace odporu proti migraci, není přirozeností Němců. V nich není umlčeno vědomí národa jako pokrevní pouto. Není rovněž pravdou, že Němce pořád ještě trápí svědomí za holocaust a tak většinově souhlasí s přijímáním uprchlíků. Naopak. Německo je „papiňák“ a jeho výbuch bude mít vliv na celou Evropu, čehož se upřímně děsím.

PŘÍLIŠ DLOUHO OČEKÁVANÝ ZAČÁTEK

Šedesát pět let po skončení bojů mezi Koreou a USA se konečně dneska setkali prezidenti obou zemí v Singapuru v hotelu Capella. Podali si ruce, podepsali dokument, chvíli poseděli před veřejností a následně hovořili jen mezi sebou a s tlumočníky. Pak uspořádali kratičkou tiskovou konferenci, kde prakticky nic neřekli, co by nebylo v podepsaném dokumentu na jeho jedné a čtvrt stránce. Tlučhuba Trump ovšem z oné soukromé schůzky hned mnoho po tiskovce vykecal, ale podstatné je, že se znova sejdou. Čili, že se neskončilo dřív, než by se vážně začalo. Dokument samozřejmě není žádnou dohodou, či dokonce smlouvou, ale prostou deklarací, v níž obě strany něco slibují. Doufejme, že ty další schůzky už přinesou i něco konkrétního. Hekatomba mrtvých z let 1950 až 1953 by si to fakt zasluhovala.

CO VLASTNĚ TRUMP CHYSTÁ SVĚTU?

Pokud si vzpomínám, tak Trump jako podnikatel třikrát vyhlásil bankrot a vždycky z každého vyšel bohatší. Něco mi říká, že chce podobnou fintu nachystat i zbytku světa. Na nepřátelské státy, minimálně tedy na Rusko, Čínu, KLDR a Írán uvalí ty nejrozsáhlejší sankce. Svým spojencům naordinuje co nejširší spektrum cel. Pak vyhlásí státní bankrot a jednostranně škrtne stíní dluh USA, který je očividně nesplatitelný. V měnovém chaosu nakonec USA vstanou jako fénix z popela vůči zbytku světa bohatší, než jsou dnes. Že si netroufne škrtnout dluh? Ale troufne. Vždyť vojenská nadřazenost USArmy nad světem mu garantuje i takový zrůdný krok.